КонтактиТарас Богданович Кадобний 
ТДМУ імені І.Я. Горбачевського
кафедра філософії та суспільних дисциплін            
Дорошенка 7, м. Тернопіль  
Тел. 097-229-57-79
Електронна пошта  -  kadobnyj@tdmu.edu.ua