Волонтерський рух «MISERICORIA» об'єднує українських і іноземних студентів для виконання цілей і благодійної

діяльності на добровільних засадах.

• ПРЕДМЕТ, ЗАВДАННЯ ЦІЛІ ТА ОСНОВНІ ФОРМИ «MISERICORDIA»

• «Misericordia» буде надавати

організаційну чи іншу допомогу безкоштовно незаможним людям з великих сімей, вагітним жінкам, дітям-сиротам, людям похилого віку та інвалідам.

• Покращення становища потребуючим гуманітарної допомоги, допомога в соціальній реабілітації малозабезпечених, безробітних, інвалідів, інших осіб, які потребують допомоги, а також інші інваліди обмежених в здійсненні їх прав та законних інтересів.

• Надання допомоги громадянам, які постраждали від наслідків стихійного лиха, екологічних, технологічних та інших катастроф, в результаті соціальних конфліктів, нещасних випадків.

• Сприяння у розвитку науки і освіти, виконання наукових та освітніх програм, надання допомоги студентам, школярам.

• Сприяння в організації різних культурних заходах, в тому числі пропагування національної культури і програм розвитку, щодо доступу всіх груп населення, особливо бідних, до культурних цінностей і мистецтва.

• Сприяння талановитій творчій молоді.

• Сприяння в захисті і збереженні культурної спадщини, етнічного середовища, пам'яток історії та культури і місць поховання.

• Сприяння у розвитку охорони здоров'я, масової фізичної культури, спорту і туризму, реклами здорового способу життя, участь у наданні медичної допомоги населенню та соціальної допомоги хворим, інвалідам, одиноким людям, літнім та іншим особам, які через їх фізичні, матеріальні чи інші особливості потребують соціальної підтримки та піклування.

• Сприяння в охороні материнства і дитинства, надання допомоги багатодітним і бідним сім’ям.

MISERIACORDIA МОЖЕ НАДАТИ БЛАГОДІЙНУ ДОПОМОГУ У ВИГЛЯДІ:

• Прямої особистої допомоги своєю силою або надання послуг.

• Систематичної допомоги для дітей-інвалідів.

Кнопка